Rzym i Manoppello

10-14 V 2018 Okres Świąt Paschalnych skłonił mnie do nawiedzenia w Manoppello pierwszego „świadka” zmartwychwstania – chusty pogrzebowej Jezusa. Przy tej okazji nie mogłem sobie odmówić zobaczenia nieodwiedzonego przeze mnie Wiecznego Miasta.